maskmask

Inwestor zastępczy

Proponowana przez nas usługa - Inwestor zastępczy to oferta skierowana do klientów/inwestorów, poszukujących na rynku usług budowlanych firmy, która zajmie się przeprowadzeniem inwestycji na wszystkich jej etapach włączając koordynację i nadzór prac zgodnie z założonym harmonogramem zapewniając jednocześnie ich finansową optymalizację.

Jako inwestor zastępczy możemy na mocy umowy powierniczej przejąć od inwestora obowiązki organizacyjne i prawne, tym samym w swoim imieniu zawierać umowy niezbędne do realizacji procesu budowlanego lub na mocy umowy przedstawicielskiej działać w imieniu i na rachunek inwestora właściwego, stając się tym samym pełnomocnikiem inwestora.

W ramach usługi inwestora zastępczego proponujemy Państwu:

Kompleksowe przeprowadzenie przez proces inwestycyjno - realizacyjny począwszy od organizacji projektu poprzez jego koordynację, aż po zarządzanie  kosztowe w szczególności:

  • koordynację prac projektowych, uzyskaniu odpowiednich pozwoleń w urzędach
  • koordynację całego procesu budowlanego, w tym kontroli jakości, terminowości robót kontroli rozliczeń
  • optymalizację kosztów budowy i skrócenie czasu realizacji inwestycji

Zatrudnienie inwestora zastępczego z firmy PMB Budownictwo sprzyja szybkości procesu realizacyjnego, jego przejrzystości oraz efektywności jak również maksymalizacji zysków dla podjętych zamierzeń inwestycyjnych.