maskmask

Realizacje firmy PMB Budownictwo

  • ponad 200 zrealizowanych wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych (pełniona funkcja - inspektor nadzoru inwestorskiego) 
  • obiekty mieszkalne (pełniona funkcja - kierownik budowy)
  • obiekty przemysłowe i biurowce (pełniona funkcja - kierownik budowy)

Realizacje