maskmask

Nadzór Inwestorski

Firma PMB Budownictwo ma Państwu do zaoferowania kompleksową usługę nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięć budowlanych i przemysłowych wszystkich branż.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, niezbędne kwalifikacje i rozległą specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego regulują polskie przepisy prawa budowlanego (art. 17 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami). Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni rolę nadrzędną wobec kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych. Sprawuje nadzór nad wykonaniem robót podczas całego procesu inwestycyjnego.

Powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego z firmy PMB Budownictwo pozwoli inwestorowi zabezpieczyć swoje interesy związane z inwestycją. Nasz Inspektor będzie reprezentował sprawy klienta na budowie, dbając jednocześnie aby realizacja zamierzenia przebiegła szybko, sprawnie oraz została wykonana rzetelnie i zgodne z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Do czego zobowiązuje się inspektor nadzoru inwestorskiego?

Przede wszystkim do:

  • reprezentowania interesów inwestora poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem budowlanym, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniem na budowę
  • sprawdzania jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a także oceny zgodności wyrobów budowlanych zastosowanych podczas realizacji obiektu
  • kontroli i odbioru prac ulegających zakryciu
  • uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych
  • udziału w odbiorach gotowych budynków i przekazaniu ich do użytkowania
  • potwierdzenia wykonanych robót stosownym dokumentem

Realizacja inwestycji na najwyższym poziomie

Decydując się na zatrudnienie niezależnego inspektora nadzoru z firmy PMB Budownictwo, mogą Państwo ograniczyć do minimum ryzyko nienależytego wykonania prac budowlanych oraz wyeliminować konieczność wykonania poprawek po zakończeniu budowy.

Dzięki przeprowadzanym przez inspektora nadzoru regularnym kontrolom prac budowlanych, inwestor zyskuje pewność, że realizacja obiektu przebiega zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi regulacjami prawnymi co w dużej mierze zadecyduje o przyszłym prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu obiektu.